Přihlášení

  |  

Registrace
 
Nákupní košík0 položek | 0,- Kč
 
 

Výroba, prodej, servis, půjčovna

Hledaný text...

  tel.: +420 553 677 053
  e-mail: info@privesy.net
 
 

CENTRUM PŘÍVĚSŮ OPAVA, s.r.o.

 
 
 
 
Akce DOBRÁ CENA
 
 
 
 

Obchodní podmínky platné do 17.2.2016

 
 
Obchodní podmínky platné do 17.2.2016
 
Dostupnost: skladem
 
0,- Kč

(0,- Kč bez DPH)

 
ks
 

 

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě platné do 17.2.2016

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě s náhradními díly přívěsů a s příslušenstvím na www.privesy.net. Upřesňují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele), vše ve znění pozdějších změn a doplňků. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších změn a doplňků.


Vymezení pojmů


Prodávajícím je firma Centrum přívěsů Opava, s.r.o., se sídlem Opavská 64, 747 91 Nové Sedlice, IČ: 26224437, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34895. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo mu poskytuje služby.
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo nebo jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Uzavření kupní smlouvy: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Automaticky generovanou odpověď na zaslanou objednávku nelze považovat v tomto případě za závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Jedná se pouze o oznámení o vložení objednávky do systému.


Souhlas s obchodními podmínkami


Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním vytvořením objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, a pokud tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, může být uzavřena i v jiném, pro strany srozumitelném, jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých krocích, vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost svou objednávku opravit a zkontrolovat před vlastním objednáním.  Obchodní podmínky jsou kupujícímu přístupné na stránkách internetového obchodu i bez předchozího přihlášení či registrace.


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


Prodávající neúčtuje žádné další nebo zvýšené náklady za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. internet, telefon) hradí kupující v běžné výši v závislosti na tarifu svých telekomunikačních služeb (či jiných služeb), které využívá.


Objednávka a storno objednávky


Objednávku lze vytvořit a odeslat z rozhraní internetového obchodu bez předchozí registrace nebo přihlášení. Případná registrace zákazníka je zcela dobrovolná a není vyžadovaná ani pro opakované objednávky, poskytuje však některé nadstandardní funkce rozhraní obchodu a usnadňuje opakované nákupy.
Objednávku může kupující stornovat prostřednictvím obchodníka telefonicky nebo e-mailem na telefonních číslech, případně e-mailu, uvedených v sekci Kontakty. Objednávku, která již byla potvrzena a zboží již bylo předáno přepravci nelze stornovat.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo byla cena chybně stanovena. V tomto případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a nedojde k uzavření kupní smlouvy.
Skladová dostupnost:
Skladová dostupnost, zobrazená u zboží je pouze informativní a váže se k zobrazenému datu a hodině poslední aktualizace stavu zásob. Stav zboží „skladem" vyjadřuje, že v okamžiku aktualizace stavu zásob je na skladě alespoň jeden kus (nebo jiná množstevní jednotka) zboží. V případě, že objednané zboží není skladem, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a dohodne s ním reálný termín dodání.
Pokud je u zboží zobrazena obvyklá dostupnost, vyjadřuje tento údaj obvyklý termín, v jakém je prodávající schopen zajistit zboží z vlastní výroby nebo od dodavatele na svůj sklad po objednání zboží kupujícím.


Doprava a převzetí zboží


Cena přepravy je závislá na druhu zboží, zvoleném způsobu doručení a celkové ceně objednávky. Po zvolení kombinace přepravy a způsobu platby v „nákupním košíku" je cena přepravy po České Republice přehledně zobrazena a je možné se s ní seznámit ještě před vlastním odesláním objednávky. Cena a podmínky případné přepravy do zahraničí je vždy řešena na základě individuální nabídky přepravy dle druhu zboží a zvolené destinace.V případě, že výše přepravného neodpovídá výši přepravného zvoleného kupujícím při objednávce, má prodávající právo toto přepravné navýšit s ohledem na rozměr a váhu zboží.Dodání zboží na fakturu se splatností a úhradou po termínu doručení zboží je vyloučeno, je možné pouze u stálých zákazníků po předchozí dohodě. Při jednotlivé objednávce kupujícího v celkové částce vyšší než 20.000,- Kč bez DPH na jakoukoliv adresu v České republice, nebude kupujícímu přepravné účtováno a tyto náklady hradí prodávající ke své tíži.   
Zásilky zasílané přepravní službou doporučujeme pečlivě zkontrolovat před vlastním převzetím. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku nepřebírejte, nebo proveďte podrobný zápis o poškození za přítomnosti a s podpisem přepravce. V každém případě nás neprodleně kontaktujte.
Při případné reklamaci poškozené zásilky během přepravy je zohledňována skutečnost, zda byla převzata s výhradami nebo bez výhrad. Dodavatel nese odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky.

 

CENÍK PŘEPRAVY ZÁSILEK PO ČR

 

Skladné balíky

 

Neskladné zásilky

Hmotnost v kg

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

Hmotnost v kg

Cena bez DPH

Cena s DPH

do 3 kg

119,00 Kč

143,99 Kč

 

do 20 kg

  359,- Kč

  434,39 Kč

do 30 kg

149,00 Kč

180,29 Kč

 

do 100 kg

  662,- Kč

  801,02 Kč

do 50 kg

175,00 Kč

211,75 Kč

 

nad 100 kg

 1131,- Kč

1 368,51 Kč

nad 50 kg

200,00 Kč

242,00 Kč

 

 

 

 

Neskladné zásilky

Za neskladné zásilky se považužují balíky a zásilky, kde je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

1) nejdelší rozměr zásilky obalu je větší než 2 m

2) součet nejdelší strany zásily a obvodu zásilky přesáhne 3 m

 

Cenu Vám na požádání rádi zjistíme předem podle množství a druhu objednávaného neskladného zboží.

Typickým příkladem neskladné zásilky jsou např. nápravy nebo 2m a delší nájezdy.

 

 Platba a platební metody

Objednávku lze hradit těmito platebními metodami:

  • Hotově nebo platební kartou na prodejně lze platit v případě osobních odběrů zboží

  • Dobírkou - zásilka je předána dopravcem oproti hotovosti, potvrzení o přijetí hotovosti vystavuje řidič přepravce.

  • Platba převodem předem - po dokončení objednávky jsou zobrazeny potřebné údaje pro provedení platby běžným bankovním převodem z vašeho účtu. V tomto případě je zboží odesláno až po naběhnutí a ověření platby na našem účtu. Doba dodání je v tomto případě závidlá zejména na tom, kdy peníze odešlete. Obvyklá doba od odeslání peněz z vašeho účtu do ověření vaší platby jsou dva pracovní dny.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


(Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti)
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitel, v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží. Nestačí tedy pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy do 14 dnů nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží.
Kupující, který je spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu, náklady na uvedení zboží do původního stavu apod.).V takovém případě se zavazuje uhradit provozovateli (firmě Centrum přívěsů Opava,s.r.o.) poplatky spojené s dodáním zboží a manipulační poplatek ve výši 138.0 Kč.   Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky v souladu s § 53 odst. 10 občanského zákoníku nejpozději do 14 dnů od odstoupení.


Právo na odstoupení od smlouvy se v souladu s v § 53, odst. 8 občanského zákoníku nevztahuje:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal


Doporučení: Zásilku se zbožím, zasílaným v rámci odstoupení od smlouvy doporučujeme pojistit. Zásilku nezasílejte na dobírku - dobírkové zásilky nebudou převzaty.


Záruční doba a reklamace


Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční lhůta 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, činí záruční lhůta 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.


Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené:
- neodbornou montáží nebo neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
- mechanickým poškozením nebo opotřebením
- na přirozené stárnutí povrchové úpravy a změnu vzhledu
- živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)


Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Doporučení: Zásilku se zbožím, zasílaným k reklamaci doporučujeme pojistit. Zásilku nezasílejte na dobírku - dobírkové zásilky nebudou převzaty.


Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Odpovědnost za vady


Při výskytu odstranitelné záruční vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Při výskytu vady neodstranitelné, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


Ochrana osobních údajů


K vyřízení Vašich objednávek potřebujeme znát některá vaše osobní data, jako je jméno, adresa, telefon, případně e-mailová adresa. Vážíme si vaší důvěry, chráníme Vaše data před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám, s vyjímkou těch případů, kdy je poskytnutí některých údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou k úspěšnému doručení zboží.
Data neregistrovaných zákazníků uchováváme výhradně za účelem vyřízení objednávky. Data registrovaných zákazníků uchováváme za účelem vyřizování objednávek a vyššího komfortu při opakovaných nákupech. Zákazník si sám během registrace a následně kdykoliv po přihlášení registrovaného zákazníka do e-shopu může zvolit, zda od nás chce odebírat e-maily s informacemi o novinkách a akcích a zároveň může kontrolovat a upravovat svá data.
V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, můžete nám zaslat váš požadavek na naší e-mailovou adresu (viz. sekce Kontakty). Vaše osobní údaje budou neprodleně odstraněny z naší databáze. V případě další objednávky pak můžete nakupovat buď jako neregistrovaný zákazník nebo se můžete znovu zaregistrovat.

 
 
 

DOMŮ  |  KONTAKT  |  OBCHODNÍ PODMÍNKY  ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ  |  EET

 

© 2019 NOWONET media, s.r.o., všechna práva vyhrazena